مدرس زبان انگلیسی و ایلتس با ۱۷ سال سابقه تدریس دارنده مدارک سلتا و دلتا ماژول ۲ از کمبریج
من اینجا هستم تا به تو ثابت کنم که یادگیری زبان راحت و لذت بخشه!

❤️Learn and love English

.آموزش با لینگوئیست.

بسته های خوداموز ایلتس

IELTS self-study packages

اطلاعات بیشتر

خرید انلاین کتاب های من

Buy my books online

اطلاعات بیشتر

دانلود کتاب های رایگان

Free books download

اطلاعات بیشتر

بسته های خوداموز ایلتس

IELTS self-study packages

اطلاعات بیشتر

خرید انلاین کتاب های من

Buy my books online

اطلاعات بیشتر

دانلود کتاب های رایگان

Free books download

اطلاعات بیشتر

دریافت درس رایگان

Comparative Adjectives

.IELTS .

IELTS writing task 2 (Academic & General training) Full package

قیمت اصلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

Problem-solution essay

قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

Discussion essay

قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

Advantage/disadvantage essay

قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

Double-question essay

قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

Opinion essay

قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

قبلی
بعدی
.Grammar.

Superlative Adjectives

قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

Conditional sentences (Full package)

قیمت اصلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان است.

Past modals

قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

Wish

قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

Conditional Sentences Mixed

قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

Conditional Sentences Type 3

قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

Conditional Sentences Type 2

قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

Conditional Sentences Type 1

قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

Conditional Sentences Type 0

قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.

Comparative adjectives

رایگان

قبلی
بعدی
.کتاب های من.

کتاب Let’s Discuss

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب Let’s Listen

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آیلتس A to Z of IELTS

۲۸۰,۰۰۰ تومان

قبلی
بعدی

Master

!your English grammar

.اعضای تیم لینگوئیست.

مدیر و مؤسس

مدرس ونویسنده و پشتیبان