مدرس زبان انگلیسی و ایلتس با ۱۷ سال سابقه تدریس دارنده مدارک سلتا و دلتا ماژول ۲ از کمبریج
من اینجا هستم تا به تو ثابت کنم که یادگیری زبان راحت و لذت بخشه!

❤️Learn and love English

.آموزش با لینگوئیست.

بسته های خوداموز ایلتس

IELTS self-study packages

اطلاعات بیشتر

خرید انلاین کتاب های من

Buy my books online

اطلاعات بیشتر

دانلود کتاب های رایگان

Free books download

اطلاعات بیشتر

بسته های خوداموز ایلتس

IELTS self-study packages

اطلاعات بیشتر

خرید انلاین کتاب های من

Buy my books online

اطلاعات بیشتر

دانلود کتاب های رایگان

Free books download

اطلاعات بیشتر

دریافت درس رایگان

Comparative Adjectives

.IELTS .

IELTS writing task 2 (Academic & General training) Full package

۹۷۵,۰۰۰ تومان

Problem-solution essay

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Discussion essay

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Advantage/disadvantage essay

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Double-question essay

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Opinion essay

۲۲۷,۵۰۰ تومان

قبلی
بعدی
.Grammar.

Superlative Adjectives

۲۴۰,۰۰۰ تومان

Conditional sentences (Full package)

۶۱۷,۰۰۰ تومان

Past modals

۲۴۰,۰۰۰ تومان

Wish

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Conditional Sentences Mixed

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Conditional Sentences Type 3

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Conditional Sentences Type 2

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Conditional Sentences Type 1

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Conditional Sentences Type 0

۲۲۷,۵۰۰ تومان

Comparative adjectives

رایگان

قبلی
بعدی
.کتاب های من.

کتاب Let’s Discuss

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب Let’s Listen

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آیلتس A to Z of IELTS

۲۸۰,۰۰۰ تومان

قبلی
بعدی

Master

!your English grammar

.اعضای تیم لینگوئیست.

مدیر و مؤسس

مدرس ونویسنده و پشتیبان