مدرس زبان انگلیسی و ایلتس با ۱۷ سال سابقه تدریس دارنده مدارک سلتا و دلتا ماژول ۲ از کمبریج
من اینجا هستم تا به تو ثابت کنم که یادگیری زبان راحت و لذت بخشه!

❤️Learn and love English

.آموزش با لینگوئیست.

بسته های خوداموز ایلتس

IELTS self-study packages

اطلاعات بیشتر

خرید انلاین کتاب های من

Buy my books online

اطلاعات بیشتر

دانلود کتاب های رایگان

Free books download

اطلاعات بیشتر

بسته های خوداموز ایلتس

IELTS self-study packages

اطلاعات بیشتر

خرید انلاین کتاب های من

Buy my books online

اطلاعات بیشتر

دانلود کتاب های رایگان

Free books download

اطلاعات بیشتر

دریافت درس رایگان

Comparative Adjectives

.IELTS .

IELTS writing task 2 (Academic & General training) Full package

۶۵۰,۰۰۰ تومان

Problem-solution essay

۱۷۰,۰۰۰ تومان

Discussion essay

۱۷۰,۰۰۰ تومان

Advantage/disadvantage essay

۱۷۰,۰۰۰ تومان

Double-question essay

۱۷۰,۰۰۰ تومان

Opinion essay

۱۷۰,۰۰۰ تومان

قبلی
بعدی
.Grammar.

Superlative Adjectives

۲۲۰,۰۰۰ تومان

Conditional sentences (Full package)

۵۵۰,۰۰۰ تومان

Past modals

۲۲۰,۰۰۰ تومان

Wish

۲۲۰,۰۰۰ تومان

Conditional Sentences Mixed

۲۲۰,۰۰۰ تومان

Conditional Sentences Type 3

۲۲۰,۰۰۰ تومان

Conditional Sentences Type 2

۱۵۰,۰۰۰ تومان

Conditional Sentences Type 1

۱۵۰,۰۰۰ تومان

Conditional Sentences Type 0

۱۵۰,۰۰۰ تومان

Comparative adjectives

رایگان

قبلی
بعدی
.کتاب های من.

کتاب Let’s Discuss

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب Let’s Listen

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب آیلتس A to Z of IELTS

۲۲۵,۰۰۰ تومان

قبلی
بعدی

Master

!your English grammar

.اعضای تیم لینگوئیست.

مدیر و مؤسس

مدرس ونویسنده و پشتیبان